Terapeuter

Det finns ca 8-9 terapeuter, psykologer och psykoterapeuter vid Darmainstitutet i Stockholm. Terapeut är här en samlingsbenämning på bl.a. psykolog, psykoterapeut, terapeut, massör, coach, yogalärare, medial konsult och meditationslärare

Jörg F | Anna F | Ivania N G | Liv H E | Tara O | Lottie W |

Jörg Fitz

bildtitelLeg psykoterapeut, handledare, dharmalärare, föreståndare för Darma-Institutet.
Tel/fax: 0704-15 21 81
E-post: jorg.fitz@darmainstitutet.se
Utbildning: (i) Fil kand och andra akademiska studier vid Uppsala Universitet, (ii) 4 års studier vid C G Junginstitutet i Zûrich, (iii) utbildning, guidning och invigning i många buddhistiskt tantriska meditations- och psykoterapimetoder sedan 1977.
Speciella erfarenheter: (i) Undervisat huvudsakligen doktorander i vetenskapsteori under 7 år vid Uppsala Universitet, (ii) arbetat med samtal och psykodynamisk drömbildsterapi under hypnagoga tillstånd sedan -74 och med jungiansk/existentialistisk/buddhistisk psykoterapi/analys sedan -78, (iii) undervisat om Buddhism och meditation sedan -80.
Talar svenska, engelska, tyska.
Arbetar företrädesvis med: (i) Handledning och analytisk psykoterapi för psykoterapeuter och coacher, (ii) analytisk individualpsykoterapi vid existentiella frågeställningar och andliga kriser, (iii) ledning av kurser i meditation och Buddhismens principer, (iv) föreläsningar vid olika företag och organisationer om mening och evolution.
Övrigt: (i) Erbjuder utförliga rådgivningssamtal inför val av terapiform. (ii) Författare till bl.a. boken En Oceanfarares strofer, 2003.

Anna Fornborg

bildtitelLeg. psykolog med steg-1 kompetens i psykoterapi, dipl. uttryckande konstterapeut och meditationsledare
Tel: 0703-173901
E-post: anna@fornborg.se
Hemsida: www.fornborg.com 
Utbildning: Psykologexamen (1995) Sthlm:s universitet, Diplomerad uttryckande konstterapeut (2002) Expressive arts Stockholm, Studier och handledning i buddhistisk meditation och teori sedan 2009.
Speciella erfarenheter: Arbetat som psykolog inom vuxen- och barnpsykiatri samt som psykologkonsult inom kommunal verksamhet. Sedan 2001 arbetat inom ramen för eget företag med privatpersoner (individuellt och i grupp) samt med ledar- och grupputveckling inom företag/organisationer.
Arbetar företrädelsevis med: Individuella terapier med samtal i kombination med utforskande metoder (som t.ex. UTK-terapi och drömbildsresor), meditationsgrupper och ledarutveckling.
Övrigt: Bildkonstnär, första utställningen 2001.

Ivania Navarro Genie

bildtitelArbetar med gruppsykoterapi, transpersonell psykoterapi, psykosyntesterapi, holotropisk andning, Rosenmetoden och meditation.
Tel: 0706-40 57 52
E-post: mind2heart.info@gmail.com
Skype: can-el / Ivania Navarro Genie
Utbildning: Grundutbildning: Fil kand i samhällsvetenskap, 3 årig steg2-psykoterapiutbildning med gruppanalytisk inriktning (2007-2009). Andra utbildningar: (i) psykosyntesterapi, 4 år vid Psykosyntesakademin i Stockholm (ii) Systemic Family Therapy, (iii) "Facilitator" i Didactic and experiential transpersonell psykologi och holotropisk andning av Stanislav Grof, (iv) Rosenmetoden och Downings kroppsinriktade psykoterapi (v) meditationsledning.
Speciella erfarenheter: uppvuxen i såväl Mellanamerika som USA, universitetsstudier i Kanada, Frankrike och Sverige. Leder: (i) gruppterapi med analytisk inriktning samt grupper med självutforskande syften i transpersonell psykologi, (ii) terapeutiska kvinnocirklar (i både Europa och Sydamerika). Talar spanska, engelska, franska, svenska.
Arbetar företrädesvis med: Existentiella och andliga frågeställningar i individual-, par- och gruppterapi.

Liv Höglund Ersin

Liv_ErsinLeg. Psykoterapeut, Instruktör i MBSR (Mindfulnes Based Stress Reduktion) Leg.Tandläkare, Leg. Sjuksköterska
Tel:070 995 99 11
E-post: liv.ersin@home.se
Utbildning:Började på universitetet med en kurs på 40 poäng i konsthistoria. Fortsatte i början på 70-talet med utbildning till leg. sjuksköterska. Specialisering inom operation och narkos, och arbetade inom intensivvård och operation. Påbörjade 1976 tandläkarutbildning och blev leg. tandläkare 1981. Som tandläkare arbetade jag många år inom området medicinsk tandvård på de flesta av Stockholms sjukhus. Ett flertal sidoutbildningar inom medicin. 1987-1999 på Karolinska sjukhuset, företrädesvis med infektionsutredningar och dental sanering inför/efter cellgift- och strålbehandlingar på svårt sjuka patienter. Undervisade både kollegor, läkare och sjuksköterskor inom detta område. Initierade och deltog i flera vårdprogram inom området tandvård för svårt sjuka patienter i samarbete med Radiumhemmet, Öronkliniken och Karolinska Institutet. Psykoterapiutbildning 1998-2003 på St: Lukasstiftelsen, Stockholm. Leg psykoterapeut 2004. Arbetar i egen regi sedan dess. Utbildad Instruktör i Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR 2005, enligt John Kabat-Zinns metod. Föreläser sedan 2005 på Tandläkarutbildningen inom stress och stresshantering, Mindfulness, etiska samtal och etiskt förhållningssätt i praktiken.
Speciella erfarenheter: Stor erfarenhet av att möta människor i livskriser och med utmattningssyndrom. Mångårig erfarenhet av undervisning o handledning Flyttat från stadens brus ut på landet, med trädgården som stort intresse. Utövar Yoga, meditation och Mindfulness som en del av min egen vardag.
Arbetar företrädesvis med:Stress och stresshantering, utmattningssyndrom/utbrändhet, livskriser, panikångest och depressioner Individualterapier med Mindfulness som bas Handledning, företrädesvis för chefer


Tara Olavisdotter

bildtitelMindfulnessterapeut, meditationsledare och Kum Nye-instruktör
Tel: 0764-21 25 23
Hemsida: http://www.sinnesfrid.wordpress.com/
E-post: taradotter@gmail.com
Utbildning: UD-terapi, Art of Relating vid Tarab Institute 1994-98 och 2008.
Speciella erfarenheter: (i) Studerat och praktiserat tantrisk Buddhism sedan 1979, (ii) genomgått en treårig traditionell heltidsretreat 1986-89, (iii) undervisat i grundläggande mindfulnessmetoder för gemene man.
Arbetar företrädesvis med: Mindfulness- och meditationsmetoder - i allmänhet i grupp - för att förbättra betingelserna för personer med bland annat symptom som stress, otrygghet och depression, samt också med personer som har haft traumatiska erfarenheter och som har existentiella frågor.

Lottie Wahlin

bildtitelSamhälls-/beteendevetare, medium, coach, utbildare, meditationsledare.
Tel: 0725-43 98 14
Hemsida: www.lottiewahlin.se
E-post: kontakt@lottiewahlin.se, info@akademin.net
Utbildning: Fil kand i samhälls-/beteendevetenskap, fil dr i sociologi, cert medium, dipl coach, medlare, studier och handledning i buddhistisk meditation och teori sedan 2000.
Speciella erfarenheter: Samhällsvetenskapligt forsknings- och utredningsarbete sedan -92. Arbetat som medium sedan -95. Mångårig erfarenhet av kurs- och meditationsledning, föredragsverksamhet, individuella konsultationer samt olika former av utbildningsverksamhet.
Arbetar företrädesvis med: Mediala konsultationer, utbildning i medial utveckling och mediumskap, medlarutbildning, handledning för medialt verksamma samt coaching för privatpersoner och anställda vid alla typer av frågeställningar,  meditationsklasser.
Övrigt: Föreläser om andlig utveckling, huvudsakligen med hjälp av en buddhistisk tolkningsram. Författare till boken En mångfasetterad verklighet, 2007 och medförfattare till Chakran, färger, symboler och tarot (kompendium), Världsreligionerna (kompendium) samt MeditationsCDn Havsglitter. Finns till försäljning.
Länk till: http://www.akademin.netwww.medlarutbildning.com